Webové rozhraní pro náhled na data z družic Cluster

Student: David Píša, Marek Radecki, 2.ročník
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Stav projektu: dokončený

Anotace:
Cílem práce je vytvoření interaktivního webového rozhraní pro náhled na experimentální data vlnových přístojů STAFF-SA umístěných na družicích Cluster. Prostřednictvím formuláře si uživatel zvolí typ a rozsah zobrazovaných dat. Informace, které poskytne formulář, budou sloužit k sestavení konfiguračního souboru, který se poté odešle do již existujícího programu PRASSADCO. Výstupem bude visuální podoba vyžádaných dat zobrazena v uživatelem požadované formě.

Zadání projektu: soubor ve formátu PDF
Závěrečná zpráva: soubor ve formátu PDF