Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.

Vedené studentské projekty

Více o tomto členu katedry...

školní rok zadání 2013/2014

Raytraycing elektromagnetických vln ve vnitřní magnetosféře Země
Student: Hanzelka Miroslav
Vedoucí: RNDr. František Němec, Ph.D.

Iontové cyklotronové vlny pozorované družicemi Cluster
Student: Haman Pavel
Vedoucí: RNDr. František Němec, Ph.D.

školní rok zadání 2014/2015

Raytracing nízkofrekvenčních vln ve vnitřní magnetosféře Země
Student: Hanzelka Miroslav
Vedoucí: RNDr. František Němec, Ph.D.

Parametry ovlivňující polohu zemské magnetopauzy
Student: Machková Anna
Vedoucí: RNDr. František Němec, Ph.D.

Elektromagnetické iontové cyklotronové vlny pozorované družicemi Cluster
Student: Haman Pavel
Vedoucí: RNDr. František Němec, Ph.D.

Zvláštní vlnové události pozorované družicí DEMETER
Student: Čížek Kryštof
Vedoucí: RNDr. František Němec, Ph.D.
Konzultant: Jan Záhlava

školní rok zadání 2015/2016

Studium zvláštních vlnových událostí pozorovaných družicí DEMETER
Student: Čížek Kryštof
Vedoucí: RNDr. František Němec, Ph.D.

Ionosféra Marsu: možný vliv slunečního cyklu
Student: Daniel Dupkala
Vedoucí: RNDr. František Němec, Ph.D.
Konzultant: Jan Záhlava

Vliv zemětřesení na intenzitu signálů z pozemních vysílačů
Student: Marek Liška
Vedoucí: RNDr. František Němec, Ph.D.
Konzultant: Jan Záhlava

školní rok zadání 2016/2017

Vlnová aktivita v blízkosti Marsu
Student: Pavel Press
Vedoucí: RNDr. František Němec, Ph.D.

školní rok zadání 2017/2018

Signály vojenských vysílačů pozorované družicí
Student: Nicol Tomková
Vedoucí: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.
Konzultant: Mgr. Jan Záhlava

Jak moc svítí Slunce na (ionosféru) Marsu?
Student: Denis Pitoňák
Vedoucí: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.

školní rok zadání 2018/2019

Studium ionosféry Marsu s využitím dat družic Mars Express a MAVEN
Student: Pitoňák Denis
Vedoucí: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.

Signály z vojenských vysílačů pozorované družicí
Student: Jan Pekař
Vedoucí: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.

Magnetické pole v okolí Země: víc než dipól
Student: Marie Kotková
Vedoucí: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.

Jsou na Marsu blesky?
Student: Klára Ševčíková
Vedoucí: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.

Interakce Marsu se slunečním větrem
Student: Václav Linzmayer
Vedoucí: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.