Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.

Vedené a aktuálně vypsané studentské projekty

Více o tomto členu katedry...

školní rok zadání 2013/2014

Letní projekt KFPP Raytraycing elektromagnetických vln ve vnitřní magnetosféře Země
Student: Hanzelka Miroslav
Vedoucí: RNDr. František Němec, Ph.D.

Letní projekt KFPP Iontové cyklotronové vlny pozorované družicemi Cluster
Student: Haman Pavel
Vedoucí: RNDr. František Němec, Ph.D.

školní rok zadání 2014/2015

Studentský fakultní grant MFF - podzim Raytracing nízkofrekvenčních vln ve vnitřní magnetosféře Země
Student: Hanzelka Miroslav
Vedoucí: RNDr. František Němec, Ph.D.

Studentský fakultní grant MFF - podzim Parametry ovlivňující polohu zemské magnetopauzy
Student: Machková Anna
Vedoucí: RNDr. František Němec, Ph.D.

Studentský fakultní grant MFF - podzim Elektromagnetické iontové cyklotronové vlny pozorované družicemi Cluster
Student: Haman Pavel
Vedoucí: RNDr. František Němec, Ph.D.

Letní projekt KFPP Zvláštní vlnové události pozorované družicí DEMETER
Student: Čížek Kryštof
Vedoucí: RNDr. František Němec, Ph.D.
Konzultant: Jan Záhlava

školní rok zadání 2015/2016

Studentský fakultní grant MFF - podzim Studium zvláštních vlnových událostí pozorovaných družicí DEMETER
Student: Čížek Kryštof
Vedoucí: RNDr. František Němec, Ph.D.

Letní projekt KFPP Ionosféra Marsu: možný vliv slunečního cyklu
Student: Daniel Dupkala
Vedoucí: RNDr. František Němec, Ph.D.
Konzultant: Jan Záhlava

Letní projekt KFPP Vliv zemětřesení na intenzitu signálů z pozemních vysílačů
Student: Marek Liška
Vedoucí: RNDr. František Němec, Ph.D.
Konzultant: Jan Záhlava

školní rok zadání 2016/2017

Letní projekt KFPP Vlnová aktivita v blízkosti Marsu
Student: Pavel Press
Vedoucí: RNDr. František Němec, Ph.D.

školní rok zadání 2017/2018

Letní projekt KFPP Signály vojenských vysílačů pozorované družicí
Student: Nicol Tomková
Vedoucí: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.
Konzultant: Mgr. Jan Záhlava

Letní projekt KFPP Jak moc svítí Slunce na (ionosféru) Marsu?
Student: Denis Pitoňák
Vedoucí: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.

školní rok zadání 2018/2019

Studentský fakultní grant MFF - podzim Studium ionosféry Marsu s využitím dat družic Mars Express a MAVEN
Student: Pitoňák Denis
Vedoucí: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.

Letní projekt KFPP Signály z vojenských vysílačů pozorované družicí
Student: Jan Pekař
Vedoucí: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.

Letní projekt KFPP Magnetické pole v okolí Země: víc než dipól
Student: Marie Kotková
Vedoucí: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.

Letní projekt KFPP Jsou na Marsu blesky?
Student: Klára Ševčíková
Vedoucí: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.

Letní projekt KFPP Interakce Marsu se slunečním větrem
Student: Václav Linzmayer
Vedoucí: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.

školní rok zadání 2019/2020

Studentský fakultní grant MFF - podzim Signály nízkofrekvenčních vysílačů pozorované družicí DEMETER
Student: Jan Pekař
Vedoucí: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.

Studentský fakultní grant MFF - podzim Magnetická pole v okolí Země a Marsu
Student: Marie Kotková
Vedoucí: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.

Studentský fakultní grant MFF - podzim Interakce slunečního větru s Marsem
Student: Václav Linzmayer
Vedoucí: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.