Popularizační www stránky o magnetosféře Země a slunečním větru.

Student: Vačkářová Lenka, Vernerová Ivana - 3.roč. učitelství M-F
Vedoucí: RNDr. Ondřej Santolík, Dr. a RNDr. Lubomír Přech, Dr.
Stav projektu: dokončený

Anotace:
Družicový výzkum magnetosféry Země a slunečního větru může být vhodným prostředkem pro popularizaci vědy. V současné době neexistují žádné internetové stránky v češtině, které by se tímto tématem zabývaly a byly by vhodné pro studenty a učitele středních škol.
Cílem projektu je vytvoření souboru internetových stránek popularizujících výzkum kosmického plazmatu se zaměřením na fyziku magnetosféry Země a slunečního větru. Stránky by měly být srozumitelné českým středoškolákům a jejich učitelům, plánujeme tedy, že jejich jazykem tedy bude čeština a budou obsahovat jak obecný popis plazmatického okolí Země, tak i příklady konkrétního českého a slovenského výzkumu v této oblasti.

Zadání projektu: soubor ve formátu PDF
Závěrečná zpráva: soubor ve formátu PDF

Příklady výsledků projektu:
Internetové stránky věnované polárním zářím pozorovaným na našem území dne 20. listopadu 2003.
Český překlad www stránek o fyzice vztahů Slunce-Země (http://www-spof.gsfc.nasa.gov/Education/Intro.html) a dalších zdrojů.