Vlny hvizdového módu ve vnějších oblastech magnetosféry Země

Student: Eva Macúšová a Katarína Gereová - 2.roč.
Vedoucí: RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Stav projektu: dokončený

Anotace:
Cílem projektu je získání nových informací zdrojích a šíření elektromagnetických vln hvizdového módu ve vnějších oblastech magnetosféry Země. Základním zdrojem dat budou družice projektu Cluster.
Cluster je jedním ze současných vědeckých projektů Evropské kosmické agentury. Skládá ze čtyř identických družic vypuštěných v létě 2000 a umístěných na velmi podobné protáhlé eliptické dráhy.

Zadání projektu: soubor ve formátu PDF
Závěrečná zpráva: soubor ve formátu PDF
Příklad výsledků: poster ve formátu PDF
( Macúšová, E., Gereová, K., Santolík, O., Němec, F.,
Systematic Analysis of Whistler-mode Emissions Observed by Cluster in the Low-latitude Magnetosphere,
Magnetospheric Response to Solar Activity, September 9-12, 2003, Charles University, Prague. Abstracts p. 65.)