Studium vln typu „lví řev“ mezi magnetopauzou Země a rázovou vlnou

Student: Vratislav Krupař, Alexander Pitňa, 2. ročník
Vedoucí: Doc. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Stav projektu: dokončený

Anotace:
Lví řev jsou intenzivní, úzkopásmové hvizdové vlny na nízkých frekvencích (typicky 100-200 Hz). Jsou pozorovány ve vlnových balících s charakteristickou dobou života v řádu desetin sekundy. Vlny v tomto hvizdovém modu mohou být pozorovány ve vnitřní oblasti mezi magnetopauzou a rázovou vlnou
Cílem projektu je získání nových informací o zdrojích a šíření elektromagnetických vln na nízké frekvenci okolo 100-200 Hz, zvaných „lví řev“, z oblasti mezi magnetopauzou a rázovou vlnou za použití dat z družic Cluster.

Zadání projektu: soubor ve formátu PDF
Závěrečná zpráva:: soubor ve formátu PDF