Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


prubeh

Průběh praktika ZS 2020/21

Praktikum II - elektřina a magnetismus (NOFY024 a NFUF203)

 • Měření v praktiku II probíhalo od 29.9.2020 do 9.10.2020.
 • Od 12.10.2020 je výuka pouze distanční. Studenti mohou některé úlohy absolvovat formou zpracování dat. Podrobné informace byly zaslány studentům mailem.
 • V říjnu proběhla anketa o praktiku.
 • Na 15.11.2020 byly vypsány termíny pro další kolo zápisu studentů na jednu další úlohu absolvovanou formou zpracování dat. Podrobné informace byly zaslány studentům mailem.
 • Praktikum z elektřiny není možné absolvovat celé distančně, bez práce v laboratoři. Jedním z klíčových cílů praktika je naučit se zapojovat obvody a pracovat s přístroji (zdroji, generátory signálů a hlavně multimetry), proto bude pro udělení zápočtu třeba minimálně pět úloh vlastnoručně zapojit a změřit v laboratoři.
 • Výsledky listopadové ankety o praktiku.
 • od 7.12. 2020 do 18.12.202 Praktika II probíhala prezenčně. Studentům, kteří se nemohli prezenčního měření zúčastnit, bude umožněno absolvovat praktika později. Podrobné informace byly zaslány studentům mailem.
 • Pro získání zápočtu je nutné zpracovat a odevzdat 8 referátů, prezenčně je nutné změřit minimálně 5 úloh.
 • Na odevzdání protokolů byl stanoven termín do 31.03.2021
 • Na stránkách praktika II byla zpřístupněna nová distanční úloha S18. Úkolem úlohy je počítačová simulace přechodových jevů měřených prezenčně ve standartní úloze 18. Vypracování této úlohy bude počítáno do prezenčně absolvovaných úloh.

Fyzikální praktikum IV pro obor Obecná fyzika (NOFY030)

 • Prezenční měření v praktiku IV probíhalo od 5.10.2020 do 9.10.2020.
 • Od 12.10.2020 byla výuka pouze distanční. Studenti mohli dvě úlohy absolvovat formou zpracování dat. Podrobné informace byly zaslány studentům mailem.
 • V říjnu proběhla anketa o praktiku.
 • Od 2.11.2020 bylo možné úlohy z jaderné části absolvovat sice distančně, ale ve spojení s vyučujícím pomocí Zoom.
 • Od 10.11.2020 byla otevřena nová distanční úlohu A-19 z atomové fyziky. Bližší informace najdete zde. Kontrolní dny byly zrušeny.
 • 13.11. byla nově otevřena úloha A9, absolvovatelná v prostředí ZOOM. Pokyny k této distanční variantě byly na webové stránce úlohy a také zde.
 • 15.11. bylo možné zpracovat další datovou úlohu z atomové fyziky z výběru D10, D13, D21.
 • 25. 11. byly znovu otevřeny speciální úlohy s elektronovými mikroskopy pro PREZENČNÍ MĚŘENÍ (tj. normální, probíhající na mikroskopech v laboratořích). Jsou to úlohy A18A24, které se pro distanční absolvování nehodí. Platí pro ně běžná pravidla pro měření v laboratoři, jako na začátku semestru, měření se mohou účastnit až 2 studenti.
 • 30. 11. byla přidána distanční úlohu A20 - Fourierovská infračervená spektroskopie, kterou bylo možné absolvovat v prostředí MS Teams. Zápis byl možný na běžné termíny v rozvrhu P-IV, ale absolvování úlohy v MS Teams nebylo na tuto dobu nijak vázané a bylo možné materiály prohlížet a stahovat kdykoliv.
 • 3.12. byla otevřena úloha A17 - Zeemanův jev, kterou bylo možné absolvovat v prostředí ZOOM. Návod k distančnímu měření, při němž bylo možné naměřit a zpracovat skutečně on-line naměřená data, byl přímo na stránce experimentu A17.
 • V lednu bylo v prostředí ZOOM možné absolvovat i úlohu A16.
 • Před započetím prezenčního měření úloh Praktika IV bylo nutné seznámit se s pravidly bezpečnosti práce se zdroji ionizujícího záření. Vzhledem k požadavkům SÚJB a omezením distanční výuky bylo pochopení pravidel ověřeno krátkým testem, provedeným na začátku prvního měření v praktiku. Přednášku o rizicích a bezpečnosti práce se zdroji ionizujícího záření shlédněte po přihlášení zde , prezentaci zde. Test, podobný tomu, jaký Vás čeká v praktiku najdete zde. Podpisem testu v praktiku zároveň prohlašujete, že jste absolvovali poučení a vědomě a dobrovolně přijímáte rizika spojená s prací se zdroji ionizujícího záření.
 • Podrobnější informace o zvláštnostech P-IV (například rozdělení na část jadernou v Tróji a atomovou na Karlově) si projděte prosím zde.

Praktická fyzika III – Optika (NAFY012)

 • Měření v praktiku probíhalo od 30.9.2020 do 9.10.2020. (Informace o zahájení výuky viz zde)
 • Od 12.10.2020 je výuka pouze distanční (viz mail zaslaný studentům). Studenti mohou dvě úlohy absolvovat formou zpracování dat. Podrobné informace byly zaslány studentům mailem.
 • Od 7.12.2020 je obnovena prezenční výuka. Podrobné informace byly zaslány studentům mailem.

Opravování referátů - přehled

Praktikum II - NOFY024

jméno učitele číslo úlohy
doc. Ing. Eduard Belas, CSc. 23, D3
doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc. 14, D3, D6
RNDr. Petr Gabriel, Ph.D. 4, 26, 28, D6
Mgr. Michal Hájek, Ph.D. 9, D3, D6
RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. 18, D9
RNDr. Viktor Johánek, Ph.D. 11, D19
RNDr. Pavel Kocán, Ph.D. 15, D9
doc.Dr. Rer.Nat. Robert Král, Dr., Ph.D. 21, D9
RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D. 27, D27
Mgr. Hana Kudrnová 2, 5, D23
RNDr. Jan Kunc, Ph.D. 6, D9, D6
Mgr. Peter Minárik, Ph.D. 10, D27
doc. Ing. Petr Praus, CSc. 7, D19
Mgr. Mária Šoltésová, Ph.D. 19, D19, D23
RNDr. Klára Uhlířová, Ph.D. 3, 8, D19, D23

Praktikum II - NFUF203

jméno učitele číslo úlohy
RNDr. Petr Gabriel, Ph.D. 15, 18, 19, 26, 27, D19
doc. RNDr. František Lustig, CSc. 10, 2, 23,4, 8, 9, D9
doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. 11, 14, 21, 3, 5, 6, 7, D3, D6

Praktikum IV - NOFY030

jméno učitele číslo úlohy
Mgr. Tadeáš Bilka A7
doc. RNDr. Stanislav Daniš, Ph.D. A14, A22
Mgr. Tadeáš Dohnal A8
RNDr. Milan Dopita, Ph.D. A24
RNDr. Daria Drozdenko, Ph.D. A18
prof. RNDr. Jiří Englich, CSc. A10a, A10b
Mgr. Jan Hanuš, Ph.D. A23, D13
RNDr. Vojtěch Hanzal A16
RNDr. Petr Harcuba, Ph.D. A18
Mgr. Lukáš Horák, Ph.D. A19
RNDr. Vojtěch Chlan, Ph.D. A11
RNDr. Milan Klicpera, Ph.D. A24
Mgr. Tomáš Kmječ A13, D13
Mgr. Ingrid Knapová A2
RNDr. Eva Kočišová, Ph.D. A20
doc. RNDr. Peter Kodyš, CSc. A3
RNDr. Vladimír Kopecký, Ph.D. A20
RNDr. Denisa Kubániová A15, D13
RNDr. Peter Kvasnička A5
RNDr. Peter Minárik A18
doc. RNDr. Pavel Moravec, CSc. A9
RNDr. Jiří Pospíšil, Ph.D. A24
RNDr. Jan Prokleška, Ph.D. A21, D21
RNDr. Pavel Řezníček, Ph.D. A6
RNDr. Jitka Stráská, Ph.D. A18
Mgr. Tomáš Sýkora, Ph.D. A1
Mgr. Stanislav Valenta, Ph.D. A4
Ing. Vít Vorobel, Ph.D. A0
prubeh.txt · Poslední úprava: 19.03.2021 13:55 autor: Gabriel Petr RNDr. Ph.D.