Kapitola 5.

1. Úvod
2. Funkční měniče
3. Analogová integrace a derivace
Analogová integrace Analogová derivace
4. Základní aritmetické operace
5. Komparátory a elektronické spínače
6. Analogové počítače
Sbírka příkladů

Další kapitoly

[Základní pojmy] [Základní el. měření] [Diskrétní polovodičové prvky] [Integrované obvody] [Analogové zpracování signálu] [Aplikace anologové techniky] [Základy číslicových obvodů][Převodníky A/D a D/A][Mikropočítače]


[Elektronika - hlavní stránka]