Kapitola 3.

1.   Fyzikální základy funkce PN přechodu - diodová rovnice
2.   Druhy diod a jejich aplikace
    1. Kapacitní dioda - varikap 4. Světlo emitující dioda, LED
    2. Usměrňovací dioda 5. Fotodiody, sluneční články
    3. Stabilizační dioda  
3.   Princip funkce bipolárního a unipolárního tranzistoru
    1. Bipolární tranzistor 2. Unipolární tranzistor
4.   Tyristor, diak, triak, funkce, aplikace
Sbírka příkladů

Další kapitoly

[Základní pojmy] [Základní el. měření] [Diskrétní polovodičové prvky] [Integrované obvody] [Analogové zpracování signálu] [Aplikace anologové techniky] [Základy číslicových obvodů] [Převodníky A/D a D/A] [Mikropočítače]


[Elektronika - hlavní stránka]