5.1. Úvod

../images/buton/menu.gif
Operační zesilovač Pojem ideálního operačního zesilovače
Zapojení s invertujícím vstupem Zapojení s neinvertujícím vstupem
Vliv konečného vstupního odporu zesilovače a koeficientu zesílení Vstupní impedance reálného operačního zesilovače

V této kapitole si popíšeme některé principiální zapojení obvodů používaných při analogovém zpracování výsledků měření. Jako aktivní prvek se v těchto obvodech používá zejména operační zesilovač v různých formách.

V následujících odstavcích budou proto popsány některé aplikace operačního zesilovače v obvodech pro analogové zpracování signálu, jako jsou funkční měniče, obvody pro integraci a derivaci, základní aritmetické operace a některá další použití operačního zesilovače v měřící technice.


Další ... Funkční měniče