Kapitola 2.

    Základní elektrická měření a měřící přístroje
1.   Měření napětí a proudu
2.   Osciloskop
Sbírka příkladů

Další kapitoly

[Základní pojmy] [Základní el. měření] [Diskrétní polovodičové prvky] [Integrované obvody] [Analogové zpracování signálu] [Aplikace anologové techniky] [Základy číslicových obvodů] [Převodníky A/D a D/A] [Mikropočítače]


[Elektronika - hlavní stránka]