Kapitola 6.

    Aplikace analogové techniky
1.   Amplitudová modulace
2.   Frekvenční modulace
3.   Impulsní modulace
4.   Rozhlasový a televizní přenos
5.   Přenos s rozprostřeným spektrem

Další kapitoly

[Základní pojmy] [Základní el. měření] [Diskrétní polovodičové prvky] [Integrované obvody] [Analogové zpracování signálu] [Aplikace anologové techniky] [Základy číslicových obvodů] [Převodníky A/D a D/A] [Mikropočítače]


[Elektronika - hlavní stránka]