Kapitola 4: Operační zesilovač 

Ideální operační zesilovač

Operační zesilovač s konečným vstupním odporem a konečným zesílením

Teoretické základy k této kapitole jsou obsaženy ve skriptech Elektronika, kapitola 5.

Příklad 4.1:

Spočtěte napěťové zesílení ideálního operačního zesilovače v zapojení na obr. 4.1.1.

Řešení

Nápověda

Příklad 4.2:

Spočtěte výstupní napětí obvodu na obr. 4.2.1. Uvažujte ideální operační zesilovač.

Řešení

Nápověda

Příklad 4.3:

Jaké je napěťové zesílení reálného operačního zesilovače v zapojení na obr. 4.3.1? Zesílení A=105, vstupní odpor Ri=100 kΩ, R1=10kΩ, R2=50 kΩ.

Řešení

Nápověda


Titulní stránka

Další kapitoly:

Řešení elektrických obvodů
1. část: výkon, práce, efektivní hodnoty proudu a napětí, pasivní součásti elektrických obvodů, komplexní impedance
2. část: analýza elektrických obvodů
3. část: rezonance, Fourierovy řady, třífázové sítě, elektromagnetická indukce
Elektrická měření Polovodičové prvky