Kapitola 1.

    Základní pojmy obvodové elektroniky
1.   Pasivní součásti elektrických obvodů.
2.   Aktivní součásti elektrických obvodů
3.   Zákony elektrických obvodů (sítí)
4.   Základy analýzy elektrických obvodů
Sbírka příkladů

Další kapitoly

[Základní pojmy] [Základní el. měření] [Diskrétní polovodičové prvky] [Integrované obvody] [Analogové zpracování signálu] [Aplikace anologové techniky] [Základy číslicových obvodů][Převodníky A/D a D/A][Mikropočítače]


[Elektronika - hlavní stránka]