Kapitola 7.

1.   Číselné soustavy
    1. Pojem číselné soustavy 2. Aritmetické operace s binárními čísly
2.   Logické operace a jejich reprezentace elektronickými obvody
    1. Základní pojmy 3. Reprezentace logických funkcí el.obvody
    2. Booleovy algebry a jejich vlastnosti 4. Integrované logické
3.   Kombinační logické systémy
4.   Metody zjednodušování logických výrazů
    1. Zjednodušování logických výrazů 2. Algebraická metoda zjednodušování
5.   Sekvenční logické systémy
6.   Posuvné registry
7.   Čítače

Další kapitoly

[Základní pojmy] [Základní el. měření] [Diskrétní polovodičové prvky] [Integrované obvody] [Analogové zpracování signálu] [Aplikace anologové techniky] [Základy číslicových obvodů] [Převodníky A/D a D/A] [Mikropočítače]


[Elektronika - hlavní stránka]