Kapitola 9.

1.   Mikropočítače
2.   Jednočipové mikropočítače

Další kapitoly

[Základní pojmy] [Základní el. měření] [Diskrétní polovodičové prvky] [Integrované obvody] [Analogové zpracování signálu] [Aplikace anologové techniky] [Základy číslicových obvodů][Převodníky A/D a D/A][Mikropočítače]


[Elektronika - hlavní stránka]