Katedra fyziky povrchů a plazmatu

Bakalářské práce z posledních tří let

Uvedeny jsou práce obhájené v posledních třech letech. Jednotlivé typy prací jsou dále rozděleny podle pracovních skupin, ve kterých jednotlivé práce vznikaly:


Práce pro zaměření Fyzika povrchů a ionizovaných prostředí (OF)

Kvantově-mechanické provázání optického rezonátorů s ionty v ultra-chladném plazmatu (2022)
Student: Hudák Ivan
Vedoucí: Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.

Simulace dynamiky ultra-chladného kvantového plazmatu (2022)
Student: Rendek Andrej
Vedoucí: Mgr. Michal Hejduk, Ph.D.

Struktura a chemická stabilita povrchů Co3O4(111) modifikovaných atomy Ce (2024)
Student: Petrov Samuel
Vedoucí: Doc. Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D.
Konzultant: RNDr. Viktor Johánek, Ph.D.

Bimetalické tenké vrstvy 3d kovů pro katalytickou konverzi CO2 (2024)
Student: Dalíková Johana
Vedoucí: RNDr. Viktor Johánek, Ph.D.

Testování aktivace organických molekul pomocí difrakce pomalých elektronů. (2024)
Student: Cigániková Nikola
Vedoucí: Doc. RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.

Simulace uspořádání organických molekul na površích pevné látky pomocí párových potenciálů (2023)
Student: Antoš Jakub
Vedoucí: Doc. RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.

Vnitřní struktura kvaziperiodických emisí pozorovaných v zemské magnetosféře (2022)
Student: Partík Vojtěch
Vedoucí: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.

Vysypávání energetických elektronů z radiačních pásů způsobené bleskovými emisemi (2023)
Student: Viznerová Rebeka
Vedoucí: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.

Studium vlastností Faradayova válce s děleným kolektorem (2022)
Student: Havelka Matěj
Vedoucí: Doc. RNDr. Jiří Pavlů, Ph.D.
Konzultant: Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.

Blesková aktivita provázející tropické cyklóny (2022)
Student: Rosická Kateřina
Vedoucí: Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D.
Konzultant: Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.

Vývoj, implementace a testování algoritmů pro měření elektromagnetických signálů detekovaných na palubě stratosférického balónu nad bouřkovými oblastmi (2023)
Student: Amrich Samuel
Vedoucí: Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Konzultant: Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D.

Zdrojové oblasti slunečních radiových emisí typu III (2024)
Student: Formánek Tomáš
Vedoucí: Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
Konzultant: Ing. Jan Souček, Ph.D., RNDr. David Píša, Ph.D.

Vliv geomagnetické aktivity na polohu magnetopauzy (2022)
Student: Mokrý Adrián
Vedoucí: Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.
Konzultant: Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc.

Teplotně indukovaná rekonstrukce bimetalického katalyzátoru na bázi Pt-Cu pro palivové články (2023)
Student: Kučera Jan
Vedoucí: Mgr. Ivan Khalakhan, Ph.D.
Konzultant: RNDr. Kateřina Veltruská, CSc., RNDr. Milan Dopita, Ph.D.

Příprava jednodimenzionálních chemických senzorů oxidu kovu (2023)
Student: Sixtová Kateřina
Vedoucí: Mgr. Jaroslava Nováková, Ph.D.
Konzultant: Mykhailo Vorokhta, Ph.D.

Optimalizace výkonu svazků palivových článků (2022)
Student: Vaněk Martin
Vedoucí: Mgr. Yurii Yakovlev, Ph.D.

Růst nanočástic v kapalném prostředí technikou magnetronového naprašování (2024)
Student: Kučera Josef
Vedoucí: Mgr. Yurii Yakovlev, Ph.D.
Konzultant: Yevheniia Lobko, Ph.D.

Interakce vodních par s epitaxními vrstvami oxidu ceričitého (2023)
Student: Morvai Orsolya
Vedoucí: RNDr. Břetislav Šmíd, Ph.D.
Konzultant: Xiaohui Ju, Ph.D.

Vliv depozičních parametrů při magnetronovém naprašování na morfologii protonovo-vodivé membrány pro vodíkové technologie (2023)
Student: Herman Jaroslav
Vedoucí: RNDr. Peter Kúš, Ph.D.
Konzultant: Mgr. Tomáš Hrbek

Studium růstu oxidu železa na povrchu oxidu ceru (2023)
Student: Pchálek František
Vedoucí: RNDr. Peter Matvija, Ph.D.

Studium interakce jednoduchých organických molekul s povrchem oxidu ceru (2023)
Student: Ormoš Martin
Vedoucí: RNDr. Peter Matvija, Ph.D.

Interakce nanočástic oxidu ceru pokrytých polymery s buněčným kultivačním médiem (2022)
Student: Janata Martin
Vedoucí: Xiaohui Ju, Ph.D.
Konzultant: RNDr. Břetislav Šmíd, Ph.D.