Mgr. Yurii Yakovlev, Ph.D.

Vedené bakalářské práce

Více o tomto členu katedry...

Zahájené práce

Optimalizace výkonu svazků palivových článků
Student: Vaněk Martin
Vedoucí: Mgr. Yurii Yakovlev, Ph.D.