Doc. Mgr. Josef Mysliveček, Ph.D.

Vedené bakalářské práce

Více o tomto členu katedry...

Rok obhajoby 2008

Příprava tenkých vrstev CeO2 a jejich charakterizace metodou rastrovací tunelové mikroskopie (STM)
PDF@repoUK (#47516)
Student: Filip Dvořák
Vedoucí: RNDr. Josef Mysliveček, Ph.D.
Konzultant: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.