Mykhailo Vorokhta, Ph.D.

Vedené bakalářské práce

Více o tomto členu katedry...

Rok obhajoby 2021

Studium vlivu plynných jedů na magnetronem deponovaný katalyzátor pro vodíkový palivový článek
Student: Kalabis David
Vedoucí: Mykhailo Vorokhta, Ph.D.
Konzultant: Mgr. Yurii Yakovlev, Ph.D.Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.