Doc. RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.

Vedené bakalářské práce

Více o tomto členu katedry...

Rok obhajoby 2011

Studium interakce atomů kovů s metastabilními rekonstrukcemi povrchu Si(111) pomocí STM
PDF@repoUK (#86308)
Student: Peter Matvija
Vedoucí: RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.

Teoretické výpočty stability a elektronové struktury povrchů Si
PDF@repoUK (#86307)
Student: Ondřej Krejčí
Vedoucí: RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.
Konzultant: Ing. Pavel Jelinek, Ph.D. (FZÚ AV ČR)

Rok obhajoby 2014

Atomární manipulace pomocí STM hrotu
Student: Poláček Ondřej
Vedoucí: RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.

Počítačové simulace charakteristik desorpce kovů z povrchu Si(111)
PDF@repoUK (#139366)
Student: Sikora Adam
Vedoucí: RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.

Rok obhajoby 2016

Příprava anizotropního povrchu pro růst molekulárních drátů
PDF@repoUK (#150769)
Student: Zehnal Jan
Vedoucí: RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.

Rok obhajoby 2018

Příprava povrchu Si(110)-Tl pro depozici organických molekul
PDF@repoUK (#179310)
Student: Slezák Peter
Vedoucí: RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.

Studium stability molekulárních 2D krystalů pomocí STM
PDF@repoUK (#197010)
Student: Václav Maixner
Vedoucí: Doc. RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.

Rok obhajoby 2023

Simulace uspořádání organických molekul na površích pevné látky pomocí párových potenciálů
Student: Antoš Jakub
Vedoucí: Doc. RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.

Zahájené práce

Testování aktivace organických molekul pomocí difrakce pomalých elektronů.
Student: Cigániková Nikola
Vedoucí: Doc. RNDr. Pavel Kocán, Ph.D.