Doc. Mgr. Ivan Khalakhan, Ph.D.

Vedené bakalářské práce

Více o tomto členu katedry...

Rok obhajoby 2017

Studium růstu nanočástic Ni@Pt pro využití v palivových článcích
Student: Hlaváček Jakub
Vedoucí: Ivan Khalakhan, Ph.D.
Konzultant: Prof. RNDr. Vladimír Matolín, DrSc.

Rok obhajoby 2019

Příprava a charakterizace bimetalických katalyzátorů na bázi platiny pro palivové články
PDF@repoUK (#202025)
Student: Supik Lukáš
Vedoucí: Mgr. Ivan Khalakhan, Ph.D.

Rok obhajoby 2021

Svíčkové saze jako nosič katalyzátorů pro palivové články s polymerní membránou
Student: Orság Martin
Vedoucí: Mgr. Ivan Khalakhan, Ph.D.

Zahájené práce

Teplotně indukovaná rekonstrukce bimetalického katalyzátoru na bázi Pt-Cu pro palivové články
Student: Kučera Jan
Vedoucí: Mgr. Ivan Khalakhan, Ph.D.
Konzultant: RNDr. Kateřina Veltruská, CSc., RNDr. Milan Dopita, Ph.D.