Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.

Vedené bakalářské práce

Více o tomto členu katedry...

Rok obhajoby 2014

Frekvence útlumu ve výkonových spektrech pozorovaných družicí DEMETER
PDF@repoUK (#125742)
Student: Záhlava Jan
Vedoucí: RNDr. František Němec, Ph.D.

Rok obhajoby 2015

Magnetosférické čárové záření pozorované družicí DEMETER
PDF@repoUK (#150733)
Student: Bezděková Barbora
Vedoucí: RNDr. František Němec, Ph.D.

Rok obhajoby 2017

Možné přírodní emise detekované družicí Mars Express
PDF@repoUK (#183689)
Student: Podgorný Jakub
Vedoucí: RNDr. František Němec, Ph.D.

Rok obhajoby 2018

Empirické modelování polohy zemské magnetopauzy
PDF@repoUK (#169482)
Student: Machková Anna
Vedoucí: RNDr. František Němec, Ph.D.
Konzultant: Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc.

Rok obhajoby 2020

Vlnové jevy v okolí Marsu pozorované družicí MAVEN
PDF@repoUK (#216690)
Student: Ševčíková Klára
Vedoucí: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.

Rok obhajoby 2021

Ověření empirických modelů magnetického pole v okolí Země
Student: Kotková Marie
Vedoucí: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.

Poloha rázové vlny a magnetopauzy u Marsu
Student: Linzmayer Václav
Vedoucí: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.

Družicová pozorování signálů z vojenských vysílačů
Student: Pekař Jan
Vedoucí: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.

Rok obhajoby 2022

Vnitřní struktura kvaziperiodických emisí pozorovaných v zemské magnetosféře
Student: Partík Vojtěch
Vedoucí: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.

Zahájené práce

Šíření nízkofrekvenčních elektromagnetických vln pozorovaných družicí DEMETER
Student: Krikl Tomáš
Vedoucí: Doc. RNDr. František Němec, Ph.D.