Mgr. Jaroslava Nováková, Ph.D.

Vedené bakalářské práce

Více o tomto členu katedry...

Zahájené práce

Příprava jednodimenzionálních chemických senzorů oxidu kovu
Student: Sixtová Kateřina
Vedoucí: Mgr. Jaroslava Nováková, Ph.D.
Konzultant: Mykhailo Vorokhta, Ph.D.