Doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.

Vedené bakalářské práce

Více o tomto členu katedry...

Rok obhajoby 2008

Diagnostika výboje v magnetronu Langmuirovou sondou
PDF@repoUK (#45388)
Student: Anna Kolpaková
Vedoucí: Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
Konzultant: Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.

Modelování okolí emisní sondy
PDF@repoUK (#49136)
Student: Marek Laca
Vedoucí: Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
Konzultant: Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.

Rok obhajoby 2018

Diagnostika plazmatu pomocí elektrostatických a vysokofrekvenčních sond
PDF@repoUK (#178002)
Student: Kubát Jan
Vedoucí: Doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.
Konzultant: Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.