Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D.

Vedené bakalářské práce

Více o tomto členu katedry...

Zahájené práce

Blesková aktivita provázející tropické cyklóny
Student: Rosická Kateřina
Vedoucí: Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D.
Konzultant: Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.