Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.

Vedené bakalářské práce

Více o tomto členu katedry...

Rok obhajoby 2006

Experimentální systém pro přípravu tenkých vrstev pro mikrovlnné obvody v pásmu 10 GHz
PDF@repoUK (#44422)
Student: Jan Klusoň
Vedoucí: Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
Konzultant: RNDr. Zdeněk Hubička, PhD.

Rok obhajoby 2010

Modelování segmentované válcové sondy metodou Particle In Cell
PDF@repoUK (#78869)
Student: Luis Vela
Vedoucí: Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
Konzultant: RNDr. Jan Stöckel, CSc., Ústav fyziky plazmatu AV ČR

Rok obhajoby 2011

Měření potenciálu plazmatu pomocí ball-pen a Langmuirovy sondy
PDF@repoUK (#74920)
Student: Matěj Peterka
Vedoucí: Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
Konzultant: Mgr. Jiří Adámek, PhD., Ústav fyziky plazmatu AV ČR

Rok obhajoby 2012

Vybrané problémy termojaderné fúze v magnetických nádobach typu tokamak
PDF@repoUK (#91564)
Student: Peter Ondáč
Vedoucí: Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
Konzultant: RNDr. Jan Stockel, CSc.,  ÚFP v.v.i.,  AV ČR

Studium parametrů plazmatu v plazmatické trysce
PDF@repoUK (#87025)
Student: Estera Štefániková
Vedoucí: Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
Konzultant: Doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.

Rok obhajoby 2013

Měření potenciálu plazmatu pomocí ball-pen a Langmuirovy sondy
PDF@repoUK (#122235)
Student: Zanáška Michal
Vedoucí: Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
Konzultant: Doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.

Rok obhajoby 2018

Sondová diagnostika impulzně generovaného plazmatu
PDF@repoUK (#189978)
Student: Turek Zdeněk
Vedoucí: Prof. RNDr. Milan Tichý, DrSc.
Konzultant: Doc. Mgr. Pavel Kudrna, Dr.