Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:elp

Praktikum pro EL (NOFY052,064,065)

 1. Použití osciloskopu k analýze a diagnostice elektronických obvodů
 2. Použití spektrálního analyzátoru k analýze a diagnostice elektronických obvodů
 3. Použití logického analyzátoru při zkoumání digitálních systémů
 4. Studium operačních zesilovačů (invertující zesilovač, integrátor, komparátor, Schmittův klopný obvod)
 5. Použití operačních zesilovačů (generátor harmonického průběhu, generátor trojúhelníkového a obdélníkového napětí, dolní propust, horní propust, pásmová propust, logaritmický zesilovač)
 6. Studium detekce signálů (druhy detektorů, synchronní detektor, Lock-In zesilovač)
 7. Monostabilní a astabilní klopné obvody (syntéza z hradel, obvodů 74121, 555)
 8. Bistabilní klopné obvody (D, J-K, binární a dekadické čítače synchronní a asynchronní)
 9. A/D a D/A převodníky (základní principy, převodníky s váhovými odpory, jednoduchý integrační převodník)
 10. Studium pamětí (principy uchování dat v elektronických obvodech a pamětech typu PROM a jejich použití)
 11. Sběrnice PC (principy adresování, komunikace na ISA sběrnici, povely)
 12. PCI vsuvná karta pro sběr dat (12-bitový A/D převodník s 8 vstupy, použití při registraci signálů z čidel fyzikálních veličin. Programováni digitálních vstupních a výstupních portů.)
 13. Použití profesionálního programátoru (programování pamětí EPROM, EEPROM…)
 14. Studium sériových sběrnic komunikace na sběrnici Microwire a IIC, použití pro vzorové obvody
 15. Studium sběrnice USB, řízení desky s analogovými a číslicovými vstupy/výstupy
 16. Přesný integrovaný A/D převodník se sériovou komunikací (18-ti bitový integrační převodník s jednoduchým 4vodičovým sériovým rozhraním připojeným k mikroprocesoru)
 17. Modelování (syntéza) analogových a číslicových obvodů pomocí stavebnice Dominoputer
 18. Studium tranzistorových zesilovačů (bipolární tranzistory NPN a PNP, unipolární J-FET, MOS-FET)
 19. Studium rozdilových zesilovačů
 20. Studium spínacích obvodů
 21. Studium obvodů pro stabilizaci napětí
 22. Seznámení se statickými vlastnostmi elektrických dvojpólů (pasivních součástek) prostřednictvím jejich voltampérových charakteristik (diody Ge, Si, Schottky, Zenerovy, LED)
 23. Seznámení se statickými vlastnostmi elektrických čtyřpólů prostřednictvím vstupních, výstupních a převodních charakteristik (tranzistory bipolární a unipolární, logické obvody TTL, C-MOS, ECL, optronový pár)
 24. Seznámení s dynamickými vlastnostmi čtyřpólů prostřednictvím kmitočtových charateristik (RC člen integrační a derivační, RLC obvody, zesilovače tranzistorové i operační)
zadani/elp.txt · Poslední úprava: 3.10.2023 16:16 autor: Hanzal Vojtěch RNDr.