Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:321

(21) Koherentní optický procesor

(Úloha o Fourierově optice, která svým obsahem částečně přesahuje znalosti získané v základním kurzu optiky)

Pracovní úkol

  1. Na optickém stole je sestaven Koherentní optický procesor. Na obr. v „Pokynech měření“ (nebo skripta str. 188) je vyznačeno schematické uspořádání a vyznačeny ohniskové délky čoček, které jsou v úloze k dispozici. Ověřte, zda čočky Č1 a Č2 zachovávají rovnoběžnost paprsků. Spočtěte a ověřte rozšíření paprsku použitým teleskopem. Změřte zvětšení obrazu předmětu v rovině P3 a zvětšení obrazu Fourierova spektra v rovině P4.
  2. Pozorujte Fourierovský obraz následujících tří předmětů umístěných v rovině P1: čtvercového otvoru, soustavy rovnoběžných pruhů a síťky. Proměřte Fourierova spektra těchto předmětů v rovině P2 nebo P4 a z naměřených údajů vypočítejte rozměry předmětů, tj. velikost stran čtvercového otvoru, šířku a periodu soustavy rovnoběžných pruhů a periodu a šířku pruhů síťky.
  3. Parametry předmětů z úkolu 2 změřte mikroskopem, který je v úloze č. 6, č. 30 nebo č. 14. Porovnejte hodnoty vypočtené z Fourierova spektra s přímým měřením mikroskopem.
  4. Po dohodě s vyučujícím vyberte a kvalitativně ověřte některou z vlastností Fourierovy transformace, které jsou uvedeny v odd. 4.10.2 části I skript nebo na www.
  5. V rovině P1 umístěte vybraný předmět. Do roviny P2 vkládejte různé filtry a zkoumejte jejich vliv na geometrický obraz v rovině P3. Pozorované jevy vysvětlete.

Pokyny k měření

zadani/321.txt · Poslední úprava: 11.12.2013 10:47 autor: Kudrnová Hana Mgr.