Fyzika I (Mechanika a molekulová fyzika)

NOFY021, ZS 2023/2024

Jakub Čížek

přednáška:
 • pondělí 16:30 - 18:10 učebna F1
 • čtvrtek 13:10 - 14:50 učebna F1
cvičení:
 • pondělí 10:40 - 12:20   učebna T9 (Jakub Čížek)
 • pondělí 14:00 - 15:40   učebna T6 (Jan Matoušek)
 • úterý    12:20 - 14:00    učebna N2 (Petr Hruška)
 • středa   13:10 - 14:50   učebna T6 (Petr Hruška)
 • čtvrtek  14:50 - 16:30   učebna M1 (Jakub Čížek)
1. písemný test 2. písemný test 1. opravný test (čtvrtek 18.1. v 10:00 hod v učebně T7) 2. opravný test (čtvrtek 1.2. v 10:00 hod v učebně T7) • 2. přednáška Soustavy souřadnic, rovnoměrný pohyb po kružnici, rychlost

 • 11. přednáška Galileova transformace, Michelsonův-Morleyův experiment, Lorentzova transformace, speciální teorie relativity • 14. přednáška moment setrvačnosti, Steinerova věta, věta o kolmých osách, aplikace 1. a 2. impulsové věty


 • 16. přednáška harmonický oscilátor, tlumené kmity, komplexní reprezentace, fyzické kyvadlo

 • 17. přednáška nucené kmity, rezonance, skládání kmitů
 • příklad výpočet Lissajousových obrazců (skládání kolmých kmitů) v Pythonu
 • 21. přednáška hydrostatika, kapalina a plyn, hydrostatický tlak, Pascalův zákon, Archimédův zákon, rovnice kontinuity

 • 22. přednáška hydrodynamika, Bernoulliho rovnice, proudění reálné kapaliny, viskozita, supratekutost
  video fázové transformace He-I na He-II

 • 23. přednáška kinetická teorie plynů, mikroskopická interpretace tlaku a teploty, stavová rovnice ideálního plynu, Van der Waalsova rovnice, rovnovážný fázový diagram, Gibbsovo pravidlo fází

 • 24. přednáška tepelná vodivost, Boltzmannův princip, Poissonova konstanta, rozdělení rychlostí molekul

 • 25. přednáška tepelná kapacita, 1. a 2. věta termodynamická, entropie, Carnotův cyklus, tepelné stroje


Cvičení


K přednášce jsou k dispozici elektronická skripta jejichž autorem je doc. RNDr. František Chmelík, CSc.

Dále se vám mohou hodit učebnice

 • Josef Kvasnica: Mechanika
 • Emanuel Svoboda, Roman Bakule: Molekulová fyzika