Fyzika I (Mechanika a molekulová fyzika)

NOFY021, ZS 2021/2022

Jakub Čížek

přednáška:
 • pondělí 9:00 - 10:40 učebna F1
 • čtvrtek 13:10 - 14:50 učebna F1
cvičení:
 • úterý    11:30 - 13:10   učebna T8 (Jakub Čížek)
 • úterý    14:50 - 16:30   učebna N2 (Jakub Čížek)
 • úterý    11:30 - 13:10   učebna T9 (Petr Hruška)
 • úterý    14:00 - 15:40   učebna T9 (Petr Hruška)
 • pondělí 17:20 - 19:00  učebna T9 (Tomáš Vlasák)
 • úterý    17:20 - 19:00   učebna N3 (Tomáš Vlasák)

 • 11. přednáška Galileova transformace, Michelsonův-Morleyův experiment, Lorentzova transformace, speciální teorie relativity
 • 13. přednáška soustavy hmotných bodů, hmotný střed, 1. a 2. impulsová věta, analogie translace a rotace
 • 14. přednáška moment setrvačnosti, Steinerova věta, věta o kolmých osách, aplikace 1. a 2. impulsové věty
 • 16. přednáška harmonický oscilátor, tlumené kmity, komplexní reprezentace, fyzické kyvadlo
 • 17. přednáška nucené kmity, rezonance, skládání kmitů
 • příklad výpočet Lissajousových obrazců (skládání kolmých kmitů) v Pythonu
 • 21. přednáška hydrostatika, kapalina a plyn, hydrostatický tlak, Pascalův zákon, Archimédův zákon, rovnice kontinuity
 • 22. přednáška hydrodynamika, Bernoulliho rovnice, proudění reálné kapaliny, viskozita, supratekutost
  video fázové transformace He-I na He-II
 • 23. přednáška kinetická teorie plynů, mikroskopická interpretace tlaku a teploty, stavová rovnice ideálního plynu,
  hydrostatika, Pascalův princip, Archimédův zákon

 • 24. přednáška stavové veličiny, 1. věta termodynamická, tepelná kapacita, Gibbsovo pravidlo fází
 • 25. přednáška 2. věta termodynamická, entropie, Carnotův cyklus, tepelné stroje
 • 11. cvičení, kinetická teorie plynů, termodynamika
 • zadání


K přednášce jsou k dispozici elektronická skripta jejichž autorem je doc. RNDr. František Chmelík, CSc.