Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:u_d325

(D25) Využití interference k měření poloměrů křivosti čoček

Studijní text (stejný pro úlohy 8, 19, 20, 25 a 30)

Pracovní úkol

  1. Stanovte poloměry křivosti čočky vyhodnocením fotografií Newtonových kroužků. (Vyberte jednu čočku ze dvou zaslaných.)
  2. Ze změřených poloměrů křivosti čočky určete její optickou mohutnost. Index lomu materiálu čoček je 1,523.

Základní vztahy a klíčová slova:

interference světla v prošlém a odraženém světle, interference na tenké vrstvě, interference na klínu, fázový a dráhový rozdíl, podmínka pro interferenční maximum a minimum, proužky stejné tloušťky, kroužky stejného sklonu

Pokyny k měření

Newtonovy kroužky - fit

Fotodokumentace k úloze

zadani/u_d325.txt · Poslední úprava: 26.02.2021 10:44 autor: Kudrnová Hana Mgr.