Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:u_a16

(A16) Měření resonančního a ionizačního potenciálu rtuti. Franckův-Hertzův pokus

Pracovní úkol

  1. Změřte charakteristiky Franck-Hertzovy trubice s parami rtuti při pokojové teplotě a při dvou vyšších teplotách baňky t1, t2. Při nejvyšší teplotě a při teplotě pokojové volte pro napětí kolektoru proti urychlující elektrodě malou zápornou hodnotu (okolo -1,5 V). Při měření při teplotě t1 volte pro toto napětí maximální zápornou hodnotu (cca -35 V).
  2. V průběhu ohřívání trubice na teplotu t2 sledujte pomocí osciloskopu změny, ke kterým dochází, a kvalitativně je popište. Proud trubicí udržujte v dovolených mezích ( do 30 nA) vhodnou volbou předpětí první mřížky (v rozmezí od -1,5 V do +1 V). Pokuste se podat vysvětlení těchto změn.
  3. Z naměřených závislostí určete kontaktní rozdíl potenciálů mezi katodou a urychlující elektrodou trubice, resonanční a ionizační potenciál atomů rtuti a vlnovou délku odpovídající resonančnímu přechodu. Objasněte proč je vhodné ionisační potenciál určovat při nižší teplotě pícky než potenciál excitační.

Základní vztahy a klíčová slova:

Bohrův model stavby atomů, energetické hladiny, základní a excitovaný stav. Srážky elektronů s atomy. Srážky prvního a druhého druhu. Střední volná dráha částice. Energie elektronu v elektrickém poli. Resonanční potenciál, ionizační potenciál. Franck-Hertzova trubice, funkce jednotlivých elektrod

Pokyny k měření

zadani/u_a16.txt · Poslední úprava: 12.11.2013 14:40 autor: Kudrnová Hana Mgr.