Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:u_333

(33) Kolorimetrie

Pracovní úkol

  1. Spektrofotometrem OceanOptics Flame změřte emisní spektrum halogenové žárovky HL2000 v reflexním uspořádání odrazem od reflexního bílého standardu. Porovnáním naměřeného spektra se standardním spektrem iluminantu A určete spektrální citlivost použitého spektrofotometru ve spektrálním rozsahu 380 nm - 780 nm.
  2. Se spektrofotometrem OceanOptics Flame a iluminantem HL2000 změřte v reflexním uspořádání barevná reflexní spektra bílého, červeného, žlutého, zeleného a modrého papíru. Z naměřených spekter vypočtěte pomocí spektrální citlivosti spektrofotometru a známých funkcí citlivosti oka (color matching functions) barevné trichromatické souřadnice X, Y, Z barevných papírů v barevném prostoru.
  3. V programu OceanView aktivujte spektroskopickou aplikaci měření barvy (Color) a ve stejném uspořádání jako v bodě 2 (reflexní uspořádání, světelný zdroj HL2000) proměřte přímo barevné parametry bílého, červeného, žlutého, zeleného a modrého papíru. Barevné parametry měřte 10krát a statisticky zpracujte. Naměřené barevné parametry srovnejte s parametry vypočtenými v bodě 2.
  4. Změřte barevné parametry barevných papírů v reflexním uspořádání při osvětlení dvěma vybranými typy LED žárovek. Diskutujte rozdíly v naměřených hodnotách.

Student si může úlohu zapsat až po úspěšném absolvování nejméně 3 úloh.

Základní vztahy a klíčová slova:

Chromatičnost, kolorita, trichromatické kolorimetrické soustavy, kolorimetrické koeficienty, normalizované funkce citlivosti oka, diagram chromatičnosti, index podání barev

Pokyny k měření

zadani/u_333.txt · Poslední úprava: 27.01.2022 15:48 autor: Kudrnová Hana Mgr.