Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:u_329

(29) Studium Faradayova jevu v kapalině

Studijní text (stejný pro úlohy 11, 12, 23 a 29)

Pracovní úkol

  1. Změřte Verdetovu konstantu kapalného vzorku. Vyneste do grafu závislost úhlu stočení polarizační roviny lineárně polarizovaného světla na magnetické indukci. Pro každou hodnotu magnetické indukce vypočítejte Verdetovu konstantu. Z těchto dat vypočtěte střední hodnotu Verdetovy konstanty a její standardní odchylku.

Základní vztahy a klíčová slova:

elektromagnetický popis světelné vlny (amplituda, vlnová délka, frekvence, vlnočet, vlnový vektor), polarizace světelné vlny, metody získání polarizovaného světla, optická aktivita přirozená, měrná stáčivost optická aktivita indukovaná – Faradayův jev, Verdetova konstanta, princip polarimetru

Pokyny k měření

URL vizualizace

zadani/u_329.txt · Poslední úprava: 27.01.2023 15:12 autor: Kudrnová Hana Mgr.