Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:u_328

(28) Helium-Neonový laser

Studijní text (v angličtině)

Obsáhlejší studijní text je k zapůjčení v praktiku.

Pracovní úkol

  1. Popište uspořádání HeNe laseru a vysvětlete princip stimulované emise.
  2. Změřte, pod jakým úhlem jsou umístěna koncová okénka laserové trubice vzhledem k ose rezonátoru. Vysvětlete, proč byl zvolen tento úhel.
  3. Sestavte funkční HeNe laser.
  4. Změřte výkon laseru v závislosti na velikosti proudu procházejícího výbojovou trubicí (POZOR: MAXIMÁLNÍ hodnota proudu je 6,5 mA!).
  5. Vysvětlete vliv vzdálenosti zrcadel hemisférického rezonátoru a vliv polohy výbojové trubice v rezonátoru na výkon laseru (případně ověřte měřením).
  6. Proměřte některé parametry laserového svazku (např. profil svazku, vlnová délka, divergence, stupeň polarizace).

Student si může úlohu zapsat až po úspěšném absolvování nejméně 3 úloh a po předchozí domluvě s vedoucí praktika.

Základní vztahy a klíčová slova:

spontánní a stimulovaná emise světla, inverze obsazení energetických hladin, průchod světelného svazku rezonátorem, koherence, divergence, monochromatičnost, příčné a podélné módy, Gaussovský svazek

Pokyny k měření jsou ve studijním textu.

zadani/u_328.txt · Poslední úprava: 22.06.2023 11:30 autor: Kudrnová Hana Mgr.