Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:u_325

Toto je starší verze dokumentu!


(25) Využití interference k měření vlnových délek a k měření poloměrů křivosti čoček

Pracovní úkol - platný pro distanční výuku od 17. 3. 2020

  1. Stanovte poloměry křivosti čočky vyhodnocením fotografií Newtonových kroužků.

Pokyny ke zpracování distanční verze úlohy

Newtonovy kroužky - fit

Studijní text (stejný pro úlohy 8, 19, 20, 25 a 30)

Pracovní úkol - nyní neplatný

  1. S použitím zelené čáry rtuti okalibrujte pákový převod Michelsonova interferometru. Měřte od polohy mikrometru 15 mm směrem k vyšším hodnotám.
  2. Michelsonovým interferometrem změřte vlnovou délku He–Ne laseru.
  3. Pomocí Newtonových interferenčních kroužků změřte oba poloměry křivosti u jedné vybrané čočky.
  4. Všechna měření proveďte metodou postupných měření a zpracujte lineární regresí.

Základní vztahy a klíčová slova:

interference světla v prošlém a odraženém světle, interference na tenké vrstvě, interference na klínu, interference v rovnoběžných svazcích, interference ve sbíhavých svazcích, fázový a dráhový rozdíl, podmínka pro interferenční maximum a minimum, proužky stejné tlouštky, kroužky stejného sklonu

Pokyny k měření

zadani/u_325.1584652176.txt.gz · Poslední úprava: 19.03.2020 22:09 autor: Kudrnová Hana Mgr.