Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:u_325

(25) Využití interference k měření vlnových délek a k měření poloměrů křivosti čoček

Studijní text (stejný pro úlohy 8, 19, 20, 25 a 30)

Pracovní úkol

  1. S použitím zelené čáry rtuti okalibrujte pákový převod Michelsonova interferometru. Měřte od polohy mikrometru 15 mm směrem k vyšším hodnotám.
  2. Michelsonovým interferometrem změřte vlnovou délku He–Ne laseru.
  3. Pomocí Newtonových interferenčních kroužků změřte oba poloměry křivosti u jedné vybrané čočky zpracováním digitální fotografie. Oba digitální záznamy zpracujte fitováním přímo v praktiku. Přitom použijte údaj o kalibraci aparatury uvedený u úlohy.

Základní vztahy a klíčová slova:

interference světla v prošlém a odraženém světle, interference na tenké vrstvě, interference na klínu, interference v rovnoběžných svazcích, interference ve sbíhavých svazcích, fázový a dráhový rozdíl, podmínka pro interferenční maximum a minimum, proužky stejné tlouštky, kroužky stejného sklonu

Pokyny k měření

Pokyny k měření 2 (fitování fotografie Newtonových kroužků)

Fotodokumentace k úloze (pouze pro Newtonovy kroužky)

zadani/u_325.txt · Poslední úprava: 15.09.2022 16:08 autor: Kudrnová Hana Mgr.