Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:u_324

Toto je starší verze dokumentu!


(24) Měření indexu lomu kapalin a skel

Pracovní úkol

  1. Určete indexy lomu dvou přiložených kapalin z posunu bodu dopadu na dně kyvety.
  2. Určete index lomu jedné z přiložených kapalin proměřením závislosti úhlu lomu na úhlu dopadu. Porovnejte přesnosti měření v úkolech 1. a 2..
  3. Určete index lomu skleněného půlválce proměřením závislosti úhlu lomu na úhlu dopadu. Stanovte přesnost měření.
  4. Určete experimentálně a výpočtem mezní úhel. Stanovte přesnost měření.
  5. V uspořádání pro měření mezního úhlu popište, jak se mění intenzita paprsku odraženého vůči lomenému na rozhraní sklo-vzduch při změně úhlu dopadu.

Základní vztahy a klíčová slova:

Absolutní a relativní index lomu, zákony odrazu a lomu světla na rozhraní dvou opticky různých prostředí, úplný odraz a mezný úhel

Pokyny k měření

zadani/u_324.1383904423.txt.gz · Poslední úprava: 8.11.2013 10:53 autor: Kudrnová Hana Mgr.