Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:u_324

(24) Měření indexu lomu kapalin a skel

Pracovní úkol

  1. Určete indexy lomu dvou přiložených kapalin z posunu bodu dopadu paprsku na dně kyvety.
  2. Určete index lomu jedné z přiložených kapalin proměřením závislosti úhlu lomu na úhlu dopadu. Porovnejte přesnosti měření v úkolech 1. a 2..
  3. Určete index lomu skleněného půlválce proměřením závislosti úhlu lomu na úhlu dopadu. Stanovte přesnost měření.
  4. Určete experimentálně a výpočtem mezní úhel skleněného půlválce. Stanovte přesnost měření.
  5. V uspořádání pro měření mezního úhlu popište, jak se mění intenzita paprsku odraženého vůči lomenému na rozhraní sklo-vzduch při změně úhlu dopadu.

Základní vztahy a klíčová slova:

absolutní a relativní index lomu, zákony odrazu a lomu světla na rozhraní dvou opticky různých prostředí, úplný odraz a mezný úhel

Pokyny k měření

zadani/u_324.txt · Poslední úprava: 26.08.2014 15:24 autor: Kudrnová Hana Mgr.