Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:u_324

Toto je starší verze dokumentu!


(24) Měření indexu lomu kapalin a skel

Pracovní úkol

  1. Určete indexy lomu dvou přiložených kapalin z posunu bodu dopadu na dně kyvety.
  2. Určete index lomu jedné z přiložených kapalin proměřením závislosti úhlu lomu na úhlu dopadu. Porovnejte přesnosti obou měření.
  3. Určete index lomu skleněného půlválce proměřením závislosti úhlu lomu na úhlu dopadu. Stanovte přesnost měření.
  4. Určete experimentálně a výpočtem mezní úhel. Stanovte přesnost měření.
  5. V uspořádání pro měření mezního úhlu popište, jak se mění intenzita paprsku odraženého vůči lomenému na rozhraní sklo-vzduch při změně úhlu dopadu.

Základní vztahy a klíčová slova:

Absolutní a relativní index lomu, zákony odrazu a lomu světla na rozhraní dvou opticky různých prostředí, úplný odraz a mezný úhel

Pokyny k měření

zadani/u_324.1383904386.txt.gz · Poslední úprava: 8.11.2013 10:53 autor: Kudrnová Hana Mgr.