Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:u_323

(23) Studium polarizace světla

Pracovní úkol

 1. Stanovte „směr snadného průchodu“ všech polarizátorů, které budete v úloze používat. Použijte odraz světla pod Brewsterovým úhlem na rozhraní vzduch-sklo (např. pomocí lampičky a zasklené fotografie připravené u úlohy).
 2. Ověřte platnost Malusova zákona. Měření zpracujte do kartézského i polárního grafu.
 3. Proměřte jednu z následujících úloh:
  1. závislost intenzity světla na úhlu pootočení polarizátoru, který je umístěn mezi dvěma dalšími polarizátory (zpracujte do kartézského i polárního grafu),
  2. stupeň polarizace světla, vzniklého lomem,
  3. kruhově a elipticky polarizované světlo (zpracujte do kartézského i polárního grafu).
 4. Pozorujte, popište a vysvětlete jeden z následujících efektů:
  1. polarizaci odrazem pro různé úhly dopadu,
  2. změnu polarizace při mechanickém namáhání,
  3. barevné efekty v polarizovaném světle,
  4. polarizaci rozptylem.

Základní vztahy a klíčová slova:

elektromagnetická vlna a její charakteristika, polarizace světelné vlny, typy polarizace, Malusův zákon, získání polarizovaného světla

Pokyny k měření (verze pro distanční zpracování LS 2020/2021)

Fotodokumentace k úloze

URL vizualizace

zadani/u_323.txt · Poslední úprava: 15.09.2022 16:07 autor: Kudrnová Hana Mgr.