Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:u_320

(20) Stavba Michelsonova interferometru a ověření jeho funkce

Studijní text (stejný pro úlohy 8, 19, 20, 25 a 30)

Pracovní úkol

 1. Změřte divergenci laserového svazku. Průměry svazku měřte pomocí milimetrového papíru.
 2. Sestavte Galileův teleskop. Změřte, kolikrát rozšiřuje průměr svazku, a výsledek porovnejte s výpočtem rozšíření ze známých ohniskových délek čoček.
 3. Sestavte Michelsonův interferometr. Vysvětlete princip vzniku interferenčních proužků.
 4. Pozorujte, popište a vysvětlete změny v interferenčním obrazci při:
  1. naklánění zrcadla Z4,
  2. posunu zrcadla Z3 mikrometrickým šroubem,
  3. vkládání skla do svazku ve čtyřech polohách kolem děliče svazku a
  4. ohřátí vzduchu v různých místech průchodu svazku.

Základní vztahy a klíčová slova:

interference dvou svazků, fázový a dráhový rozdíl, koherenční délka, princip Michelsonova interferometru

Pokyny k měření

zadani/u_320.txt · Poslední úprava: 27.01.2023 10:46 autor: Kudrnová Hana Mgr.