Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:u_319

(19) Měření indexu lomu Jaminovým interferometrem

Studijní text (stejný pro úlohy 8, 19, 20, 25 a 30)

Pracovní úkol

  1. Změřte závislost indexu lomu vzduchu na tlaku n(p). Celé měření zopakujte nejméně třikrát.
  2. Závislost n(p) zpracujte graficky již v praktiku. Graf je povinnou součástí zápisu z měření.
  3. Proveďte lineární regresi závislosti n(p), stanovte chybu parametrů získaných lineární regresí.

Základní vztahy a klíčová slova:

index lomu (absolutní, relativní), závislost indexu lomu na teplotě a tlaku, interference dvou svazků, dráhový a fázový rozdíl, proužky stejného sklonu, Jaminův interferometr

Pokyny k měření

zadani/u_319.txt · Poslední úprava: 7.02.2018 14:58 autor: Kudrnová Hana Mgr.