Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:u_316

(16) Měření indexu lomu Fraunhoferovou metodou

Pracovní úkol

  1. Seřiďte goniometr.
  2. Změřte lámavý úhel skleněného hranolu a proměřte indexy lomu čar spektra rtuťové výbojky.
  3. Naměřené hodnoty zpracujte graficky do disperzní křivky. Graf vytvořte v praktiku, je povinnou součástí zápisu z měření.
  4. Vypočtěte střední disperzi, relativní disperzi a Abbeovo číslo pro měřený materiál, proveďte srovnání s tabelovanými hodnotami optických skel.

Základní vztahy a klíčová slova:

absolutní a relativní index lomu, odraz a lom světla na rozhraní, průchod světla hranolem, deviace paprsku, minimální deviace, disperze světla, kolimátor, dalekohled, gausssův okulár, goniometr

Pokyny k měření

zadani/u_316.txt · Poslední úprava: 7.02.2018 11:59 autor: Kudrnová Hana Mgr.