Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:u_304

(4) Fotometrie a radiometrie

Pracovní úkol

 1. Změřte radiometrické a fotometrické vlastnosti světelného zdroje č. 1.
  1. Spektroradiometrem změřte spektrální závislost intenzity vyzařování do jednoho vybraného směru ve vzdálenosti 20 cm od zdroje v jednotkách W.m-2.nm-1. Vypočítejte intenzitu ozařování v jednotkách W.m-2.
  2. Spektroradiometrem změřte ve stejném směru a vzdálenosti od zdroje spektrální závislost osvětlení v jednotkách lx.nm-1. Vypočítejte osvětlení v jednotkách lx.
  3. Zpracováním naměřených spekter zkonstruujte křivku spektrální citlivosti aparatury a porovnejte ji se známou křivkou spektrální citlivosti průměrného lidského oka. Stanovte světelnou účinnost zdroje v jednotkách lm.W-1. Vypočítejte světelný tok zdroje v jednotkách lm. Stanovte účinnost zdroje danou poměrem světelného (resp. zářivého) výkonu a elektrického příkonu v jednotkách lm/W (resp. %).
  4. Změřením osvětlení luxmetrem v různých vzdálenostech od světelného zdroje stanovte jeho svítivost do stejného směru, který byl použit pro předchozí měření.
  5. Proměřte fotometrický diagram světelného zdroje a jeho zpracování použijte k diskusi předchozích výsledků.
 2. Obdobným postupem změřte radiometrické a fotometrické vlastnosti světelného zdroje č. 2.
 3. Srovnejte změřené parametry obou světelných zdrojů a diskutujte rozdíly. Výsledky porovnejte i s údaji od výrobců zdrojů.

Základní vztahy a klíčová slova:

Fotometrické a radiometrické veličiny, svítivost a zářivost, světelný a zářivý tok, intenzita vyzařování a spektrální intenzita vyzařování, osvětlení, jas, světelné zdroje anizotropní, izotropní, Lambertův zákon, kosinový zářič

Pokyny k měření

Křivka spektrální citlivosti normálního lidského oka (podle ISO 23539 / 2005)

Fotodokumentace k úloze (verze pro distanční zpracování LS 2020/2021)

zadani/u_304.txt · Poslední úprava: 9.01.2023 15:02 autor: Kudrnová Hana Mgr.