Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:u_125

(XXV) Studium tlumených a nucených kmitů

Pracovní úkol

 1. Změřte úhlovou frekvenci netlumených kmitů.
 2. Určete úhlovou frekvenci tlumených kmitů a konstantu tlumení vybraného tlumicího disku.
 3. Porovnejte a diskutujte úhlovou frekvenci tlumených a netlumených kmitů.
 4. Změřte amplitudu a fázové posunutí nuceného kmitání v závislosti na frekvenci budící síly. Pozorujte zakmitávání. Měření průběžně zpracovávejte a graficky znázorněte.

Klíčová slova

Harmonický pohyb, tlumené kmity, nucené kmity, rezonance.

Pokyny k měření

 1. K měření použijte soupravu ISES podle návodu u úlohy. Systém je opatřen siloměrem, umožňuje zaznamenat silové působení za závěs.
 2. Rezonanční kmitočet odhadněte na základě vlastního kmitočtu soustavy a konstanty tlumení.
 3. Rezonanční křivku vyneste pro amplitudu měřené síly (úměrné zrychlení).
 4. Budící sílu měňte v okolí rezonanční frekvence řádově o 1%, z průběžného zpracování plánujte budící frekvenci pro další měření. Usilujte o proměření celé rezonanční křivky.
 5. Hmotnost všech tlumicích disků je přibližně stejná, připevňují se magnetem. Při měření netlumených kmitů použijte vhodný přívažek, aby celkové zatížení pružiny bylo stejné jako při měření tlumení.
 6. Při měření pracovních úkolů 2 a 3 neprovádějte opakování měření se stejnými parametry, proměřte raději více nastavení.
 7. K dispozici jsou dva různé tlumicí disky. Nejprve proměřte pracovní úkoly 2 a 3 pečlivě s jedním, teprve potom můžete opakovat s dalším.
zadani/u_125.txt · Poslední úprava: 20.03.2023 12:53 autor: Kodetová Veronika RNDr. Ph.D.