Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:u_117

(XVII) Studium otáčení tuhého tělesa

Pracovní úkol

  1. Změřte momenty setrvačnosti kvádru vzhledem k hlavním osám setrvačnosti.
  2. Určete složky jednotkového vektoru ve směru zadané obecné osy rotace kvádru v souřadné soustavě dané hlavními osami setrvačnosti.
  3. Vypočítejte moment setrvačnosti kvádru vzhledem k zadané obecné ose rotace. Výsledek ověřte měřením.
  4. Měrně ověřte Steinerovu větu.

Klíčová slova

Moment setrvačnosti, Steinerova věta, fyzické kyvadlo.

Pokyny k měření

  1. Hmotnost tyče a hmotnost válce určujte vážením na laboratorních vahách. Pro měření délek jsou připravena pásová a dotyková měřidla.
  2. Přiložené těleso považujte za kvádr.
zadani/u_117.txt · Poslední úprava: 26.01.2023 14:27 autor: Kodetová Veronika RNDr. Ph.D.