Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:u_114

(XIV) Studium teplotní závislosti povrchového napětí

Pracovní úkol

Povrchové napětí - baňka

  1. Změřte teplotní závislost povrchového napětí destilované vody σ v rozsahu teplot od 23°C do 70°C metodou bublin.
  2. Měřenou závislost znázorněte graficky, do grafu vyneste chybové úsečky a tabulkové hodnoty. Závislost aproximujte kvadratickou funkcí.

Klíčová slova

Povrchové napětí, měření povrchového napětí metodou bublin.

Pokyny k měření

Povrchové napětí - aparatura

  1. Kapalinou v mikromanometru je voda.
  2. Pro měření je vhodné nastavit rameno mikromanometru tak, aby úhel sklonu byl 30°.
  3. Proveďte odhad očekávaných změn Δpmax pro daný teplotní rozsah na základě tabulkových hodnot povrchového napětí destilované vody.
  4. Před měřením teplotní závislosti σ je nutné si řádně osvojit metodiku měření touto metodou změřením σ za pokojové teploty.
  5. Voda z aspirátoru se musí vypouštět dostatečně pomalu, aby tvorba bublin probíhala za přibližně rovnovážného stavu.
zadani/u_114.txt · Poslední úprava: 29.02.2024 15:58 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.