Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:u_112

(XII) Měření viskozity

Pracovní úkol

  1. Určete teplotní závislost kinematické viskozity destilované vody v oboru teplot od 20 °C do 60 °C pomocí Ubbelohdeova viskozimetru.
  2. Sestrojte graf teplotní závislosti kinematické viskozity. Určete aktivační energii děje.

Klíčová slova

Dynamická a kinematická viskozita, Poiseuillova rovnice, Reynoldsovo číslo, teplotní závislost viskozity.

Pokyny k měření

  1. Při měření pomocí Ubbelohdeova viskozimetru vznikají časové prostoje, proto je vhodné v průběhu měření data rovnou zpracovávat a vykreslovat graf.
  2. Pro vyhodnocení aktivační energie vytvořte graf teplotní závislosti dynamické viskozity, který proložte exponenciálou.
zadani/u_112.txt · Poslední úprava: 30.03.2023 10:07 autor: Kodetová Veronika RNDr. Ph.D.