Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:u_110

(X) Rychlost šíření zvuku

Pracovní úkol

  1. Určete rychlost šíření podélných zvukových vln v mosazné tyči metodou Kundtovy trubice. Z naměřené rychlosti zvuku stanovte modul pružnosti v tahu E materiálu tyče.
  2. Změřte rychlost zvuku ve vzduchu a v oxidu uhličitém pomocí uzavřeného resonátoru. Výsledky měření zpracujte metodou lineární regrese a graficky znázorněte.

Klíčová slova

Rychlost šíření zvuku (v plynu, v pevné látce), uzavřený rezonátor.

Pokyny k měření

  1. Při přípravě na úlohu odhadněte, jaká bude nejnižší rezonanční frekvence uzavřeného rezonátoru délky 0,8 m naplněného vzduchem resp. kysličníkem uhličitým. Tento odhad vám bude sloužit k nastavení vhodného frekvenčního rozsahu RC generátoru při měření a ke kontrole, zda byla výměna plynu v rezonátoru řádně provedena.
  2. Ve vzduchu proveďte měření při konstantní délce rezonátoru i konstantní frekvenci zdroje, v CO2 pouze při konstantní délce rezonátoru.
  3. Manipulaci s tlakovou nádobou mohou provádět pouze osoby k těmto úkonům školené. V praktiku jsou to pouze odborní instruktoři.
  4. Kysličník uhličitý se v trubici drží i při otevřených ventilech. Proto je před měřením rychlosti ve vzduchu třeba pomocí balónku provést výměnu tohoto plynu za vzduch. O postačující výměně se přesvědčíte např. stabilizací základní rezonanční frekvence (rezonanční frekvence se nesmí měnit při dalším profouknutí trubice pomocí balónku a musí odpovídat odhadu pro použitou délku rezonátoru a tabulkovou hodnotu rychlosti zvuku).
zadani/u_110.txt · Poslední úprava: 13.02.2024 16:17 autor: Valentová Helena doc. RNDr. Ph.D.