Základní fyzikální praktikum

... vše o fyzikálním praktiku najdete právě na těchto stránkách
UKMFFKVOF

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zadani:u_108

(VIII) Kalibrace odporového teploměru a termočlánku – fázové přechody

Pracovní úkol

 1. Okalibrujte pomocí bodu tání ledu, bodu varu vody a bodu tuhnutí cínu:
  1. platinový odporový teploměr (určete konstanty R0, A, B).
  2. termočlánek měď-konstantan (určete konstanty a, b, c)
 2. Registrujte časový průběh termoelektrického napětí termočlánku ε(τ) a odporu platinového teploměru R(τ) při ohřevu a varu vody a při tuhnutí cínu. Změřené průběhy graficky znázorněte.
 3. Nakreslete graf teplotní závislosti odporu R (kalibrační křivka odporového teploměru) a graf teplotní závislosti termoelektrického napětí ε (kalibrační křivka termočlánku).

Klíčová slova

Fázový přechod, termočlánek, odporový teploměr.

Pokyny k měření

 1. Při realizaci všech teplotních bodů dbejte na dokonalé ustálení teploty.
 2. V průběhu měření v parách vroucí vody je možné tavit cín. Cín zbytečně nepřehřejte. Cín se taví přibližně 12 minut (k odměření této doby využijte vypínacích hodin VIPO), v případě, že pícka zůstala teplá po předchozím studentovi, 8 minut. Cín se roztaví vždy několik minut po vypnutí pícky. Po skončení měření pícku zapněte na 3-5 minut a vyjměte termočlánek i teploměr.
 3. S vroucí vodou i cínem pracujte opatrně.
 4. Pro záznam měření časové závislosti napětí na termočlánku využijte program zapisovač, odpor zaznamenávejte ručně. Záznam po změření každé závislosti ihned vytiskněte.
 5. Chyby koeficientů A, B, b, c není nutné počítat pomocí zákona šíření nejistot. Uvažujte chyby těchto koeficientů 5 %.
zadani/u_108.txt · Poslední úprava: 3.03.2023 12:59 autor: Kodetová Veronika RNDr. Ph.D.